Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

15. april

Eksamensordning

Samlet vurdering: Emneoppgave og skoleeksamen.

Kunngjøring av eksamensresultater: 2. juni

Emneoppgave

Innleveringsfrist: 29. april kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: NB! Oppgaven leveres i Inspera i PDF-format.

Skriftlig eksamen

Tid: 8. mai kl. 09:00 (4 timer).

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Skriftlig eksamen i Inspera uten tilsyn

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 19:50