Formelle krav og retningslinjer til eksamen

Formelle krav til bacheloroppgaven

 • Oppgaven skal ha et omfang på 5200 ord +-20%
 • Bruk 12 punkts skriftstørrelse og linjeavstand 1 1/2
 • Oppgaven skal ha et sammendrag på 10-20 linjer først i oppgaven
 • Oppgaven skal ha sidetall
 • Oppgaven skal ha minst tre referanser til oppgitt pensum. Disse merkes med stjerne i referanselisten til bacheloroppgaven.
 • Referanselisten skal avsluttes med setningen "Alle kilder som er brukt i denne oppgaven er oppgitt"
 • For retningslinjer på referansebruk se: Litt om skriving av oppgaver
 • Oppgaven skal leveres i Inspera. Oppgaven skal kun lastes opp i pdf.

  NB! Du får ikke levere bacheloroppgaven uten å ha godkjent obligatorisk aktivitet.

På forsiden av oppgaven skal følgende informasjon stå:

 1. Oppgavens tittel
 2. Emnets og faglærers navn
 3. Innleveringsdato
 4. Kandidatnummer
 5. Kanditatens fordypning (medievitenskap, psykologi, sosialantropologi, eller sosiologi)
 6. Antall ord i oppgaven (forside, sammendrag, litteraturhenvisninger og eventuelle vedlegg regnes ikke med). Merk at alle ord i tabeller skal medregnes. Disse må ofte telles manuelt, da bilder eller lignende ikke inkluderes i ordtellingsfunksjonen i Word.

Innlevering av oppgaven

Filen du leverer må være i PDF-format ( .pdf ). Filen skal lagres som *emnekode_kandidatnummer*, eksempelvis: KULKOM3090_1234.pdf.

Andre formater (for eksempel .docx, .pages eller .odt) vil ikke godtas av Inspera.

For hjelp til å lagre som PDF-fil, se fakultetets veiledninger.

Informasjon om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Enhver hjemmeoppgave innlevert ved Universitetet i Oslo kan bli kontrollert for plagiat ved hjelp av tekstgjenkjenningsverktøyet URKUND.

Publisert 16. sep. 2019 14:25 - Sist endret 7. feb. 2020 16:21