KULKOMbinert bacheloroppgave

Ønsker du å skrive bacheloroppgave i samarbeid med arbeidslivet? Kulkom gir deg muligheten!

Formålet med KULKOMbinert bacheloroppgave er at du, som bachelorstudent i kultur og kommunikasjon, får mulighet til å skrive bacheloroppgave i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver. Gjennom prosjektsamarbeidet får oppdragsgivere tilgang til den kunnskapen du har tilegnet deg gjennom dine studier. Samarbeidet gir deg, som student, et innblikk i arbeidslivet, samt bidrar til å forberede deg på hva som venter etter endt studieløp.

Slik fungerer det:

1. Finn prosjekt

Hvert år utarbeider oppdragsgiverne prosjekttekster. Disse finner du i venstre marg.

2. Skriv et motivasjonsbrev

Motivasjonsbrevet er ment å gi oppdragsgiver et inntrykk av hvorfor du er interessert i å skrive oppgave sammen med dem samt hvordan du ønsker å vinkle oppgaven din. Du trenger ikke ha en fiks ferdig idé for å søke på et prosjekt, men det er fint for oppdragsgiveren å få vite hvordan du tenker rundt prosjektet du har valgt. Motivasjonsbrevet skal være på 300 - 500 ord og inneholde følgende:

  • Hvilken oppdragsgiver og hvilket prosjekt du er interessert i
  • Hva du ønsker å skrive om
    • Presentasjon av tema du ønsker å skrive om. Det er ikke nødvendig å ha en ferdig utviklet problemstilling. Men brevet bør innholde 1) noen forslag til spørsmål som viser retningen/vinklingen i oppgaven og 2) hvilken datainnsamlingsmetode du ser for deg. Dersom du har gjort deg noen tanker rundt teorier eller analysemetode kan det også inkluderes.
  • Hvorfor du ønsker å skrive om temaet
    • Du bør skrive noe om hvorfor temaet interesserer deg. Begrunnelsene kan være rent faglige og/eller knyttet til tidligere erfaringer eller ønsker mht. arbeidslivet senere.

3. Søk på prosjekt

Du søker ved å fylle ut dette nettskjemaet. Husk å legge ved både motivasjonsbrevet ditt og karakterutskrift. Søknadsfristen er 15. desember. Dersom du er interessert i flere prosjekter er det mulig å søke på flere. Ta gjerne med en rangering.

4. Svar på søknad

I desember eller tidlig januar vurderes søknadene av oppdragsgiver, programleder og studiekonsulenten på Kulkom. Karakterutskriftene tas med i vurderingen kun i tvilstilfeller. Svaret på din søknad kommer senest medio januar.

5. Kontraktsinngåelse

Dersom du og oppdragsgiver blir enige om et samarbeid må du sørge for at kontrakt blir signert av oppdragsgiver og levert til studiekonsulenten på Kulkom.

Publisert 5. des. 2017 15:41 - Sist endret 27. okt. 2020 08:47