Skrive bacheloroppgave i samarbeid med Fretex?

Fretex er kanskje et kjent merkenavn for de fleste, med assosiasjoner til gjenbruk, miljø, bruktbutikker, pussefiller, og kanskje at selskapet er eid av Frelsesarmeen? Fretex er alle disse tingene, men også en hel del mer. Vi er Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift, med et samfunnsoppdrag for å bistå mennesker til å få, og beholde, jobb.

Fretex ønsker seg samarbeid med forskningsinstitusjoner, både for å få eksterne blikk på arbeid og metoder vi anvender, for å evaluere prosjekter, gjøre effektstudier, få tilgang på oppdatert kunnskap innen våre fagfelt og, ikke minst, for å sikre senere rekruttering. Vi er en kunnskapsbedrift med et bredt nedslagsfelt i arbeid med ulike grupper og mennesker.

 

Våren 2019 tilbyr vi to studenter å skrive bacheloroppgave i samarbeid med oss. Initiativet til samarbeid kommer fra Fretex avdeling for jobb og oppfølging i Oslo og Forretningsutvikler Even Hallgren Stranger, som henholdsvis har ansvaret for å bistå mennesker med et vidt spenn av erfaringer i jakten på lønnet arbeid i Oslo-området (alt fra mennesker som har opplevd alvorlig sykdom til tidligere rusavhengige og domfelte, og hele spekteret imellom og rundt), og ansvaret for å utvikle, markedsføre og gjennomføre nye prosjekter og tjenester i tilknytning til Fretex’ kjerneområder på landsbasis. Det er med andre ord mange områder å utforske som kan være av interesse, både for studenter og for oss som virksomhet.

Problemstilling kan utformes innenfor disse temaene:

Tema 1 – Hvordan få deltakere med utfordringer i arbeid?

Fretex jobber i dag med å støtte mennesker med overgang til arbeid. Felles for gruppen som deltar er kontakt med NAV-systemet og betegnelsen «nedsatt arbeidsevne». Begrepet er åpent og relativt svakt definert, men inkluderer f.eks. rus, fysiske/psykiske helseutfordringer, soningsbakgrunn, ingen eller manglende arbeidserfaring, svak eller utdatert utdanningsbakgrunn, og svak språkkompetanse. I noen tilfeller er problematikken også sammensatt.  

Vi er interessert i å få en bachelorstudent til å undersøke hvordan Fretex spesielt og bransjen generelt jobber med å veilede deltakere inn i eller tilbake i arbeid, med tanke på slike utfordringer. Hva er fellesnevnere? Hva varierer? Hvordan blir informasjon gitt? Hvordan gjøres denne offentlige tjenesten kjent? Hvordan snakkes det om det? Det er viktig å merke seg at personvernhensyn gjør at det ikke er mulig å intervjue deltakere, men det er fullt mulig å intervjue veiledere, arbeidsledere og andre involverte.

Fretex' samarbeid med NAV

Tema 2 – Fretex samarbeid med Elevator: Hvordan unngå tilbakefall etter soning?

Ifølge SSB, vil innsatte som har arbeid når de blir løslatt fra fengselet, havne sjeldnere bak murene igjen enn de som er uten arbeid etter løslatelse. Å omstille seg fra et liv i kriminalitet, etterfulgt av en lengre eller kortere soningstid, skaper en del utfordringer for den domfelte. Disse utfordringene må håndteres før – og parallelt med – tilbakeføring til samfunnet for å forhindre tilbakefall.

Fretex samarbeider tett med flere overgangsboliger i østlandsområdet for å kombinere bo- og sosialtrening med arbeidstrening for menn. Ved statsbudsjettet 2018 er det satt av 15 millioner kroner til Fretex’ og Elevators arbeid med å tilrettelegge den samme prosessen for kvinner.

En oppgave innenfor dette temaet kan dreie seg om prosessen som helhet, peke på enkeltelementer eller særlige kritiske punkter i prosessen for å forhindre tilbakefall, deltakeres opplevelse av tiltaket, eller utfordringene knyttet til utviklingen av og prosessen for å utvide tilbudet til kvinner. Det er viktig å merke seg at personvernhensyn gjør at det ikke er mulig å intervjue deltakere, men det er fullt mulig å intervjue veiledere, arbeidsledere og andre involverte.

Elevator (Frelsesarmeens overgangsbolig for tidligere straffedømte)

Elevator (brosjyre)

Flere løftes tilbake til et vanlig liv

Tema 3 – Svak norskkompetanse og psykisk helse.

Fretex har fra høsten 2018 et prosjekt om å tilgjengeliggjøre Kurs i Belastningsmestring for mer språksvake grupper i et forsøk på å bidra til mer oppmerksomhet rundt, og bedre verktøy i håndteringen av, psykisk helse blant innvandrere og flyktninger. Kurs i belastningsmestring er et anerkjent kognitivteoretisk basert mestringskurs med dokumentert effekt. Vil du hjelpe oss med å evaluere prosjektutviklingen? Vil du skrive en effektstudie av en definert prosjektperiode? Intervjue deltakere om deres opplevelse og tanker rundt psykisk helse og kommunikasjon? Her er det mange muligheter.

Tema 4 – Åpent tema

I tillegg er vi åpne for andre gode idéer. Mer informasjon om Fretex finner du under. Utforsk gjerne vår virksomhet ved lenkene under og kom gjerne med et originalt prosjektforslag som kan relateres til vårt arbeid eller våre kunder. Dersom du utvikler egen tematikk, bør det helst være innenfor ett av disse områdene: arbeid, inkludering eller oppfølging.

Søknad

Send søknad via nettskjema. Legg ved ditt motivasjonsbrev og karakterutskrift(er). Du kan søke på flere av oppgavene, om du er interessert i flere. Søknadsfrist: 15. desember.

Samarbeidet

Programleder, studiekonsulent og kontaktperson i Fretex vil på bakgrunn av prosjektbeskrivelsene velge ut to studenter.

  • De som blir valgt ut, vil ha et møte med Fretex i midten av januar der man skriver en forpliktende kontrakt.
  • Oppgaven veiledes av seminarleder, og utvalgte studenter vil få en kontaktperson hos Fretex.
  • Fretex tilbyr et ytterlig møte om deres virksomhet. Eventuelle andre møter og samarbeidsformen avtales med de respektive kontaktpersonene.
  • Om ønskelig kan Fretex be om at oppgaven blir presentert i muntlig eller skriftlig form.

Vi håper at dette høres spennende ut! Ta kontakt med studiekonsulent om du har spørsmål.

Mer om Fretex

Fretex er et stort konsern, finnes over hele landet, og dekker en rekke områder. Deriblant er vi Norges største arbeidsmarkedsbedrift – som på oppdrag fra NAV bistår mennesker som står utenfor, inn igjen i arbeidslivet, vi driver med innsamling av brukte tekstiler, salg av brukt tøy og en rekke andre varer, sikkerhetsmakulering, kantinevirksomhet, logistikk, redesign, og enda mer til.

Kontaktperson ved Fretex er Even Hallgren Stranger.

 

Publisert 1. nov. 2018 14:18 - Sist endret 7. feb. 2020 16:21