Vil du skrive bacheloroppgave sammen med Økologisk Norge?

Stadig flere forbrukere velger økologiske matvarer når de handler i butikken, men det er ulike årsaker til hvorfor de velger varene. Noen er opptatt av miljø og klimaaspektet ved økologisk produksjon, noen brenner for dyrevelferd, mens andre igjen velger økologiske varer for helsas skyld.

Økologisk Norge ønsker å vite mer om den økologiske forbrukeren og hvilke økologiske varer de etterspør. Våren 2019 tilbyr vi 3-4 studenter muligheten til å skrive en bacheloroppgave på oppdrag fra Økologisk Norge.

Følgende problemstillinger er interessante for Økologisk Norge:
 

Tema 1 – Etterspørsel etter økologiske varer

Tilbakemeldingene fra mange økologiske forbrukere er at de ikke får tak i de varene de ønsker å kjøpe. Hvilke varer etterspør den økologiske forbrukeren – og hvorfor? Hvilke butikker skiller seg ut med størst utvalg på de etterspurte varene, og hvor er varene deres produsert?

Tema 2 – Intensjon versus faktisk kjøp

Vi vet at mange økologiske forbrukere ønsker å spise mer økologisk mat, og har som intensjon å kjøpe disse, men at de ikke gjennomfører det de har som intensjon. Hva er utslagsgivende når forbrukerne endelig står i butikken og skal velge matvarer?

Tema 3 – Økologisk mat på et studentbudsjett

Økologisk mat blir ofte oppfattet som dyrere enn konvensjonell mat. Hvordan kan man ha et økologisk kosthold på et studentbudsjett, hvilke valg må man ta, og hvordan kan man snu kostholdsvaner?

Tema 4 – Ren Mat – økologisk inspirasjonsmagasin

Økologisk Norge gir ut et inspirasjonsmagasin om økologisk mat som heter Ren Mat. Hva tenker en forbruker som er interessert i økologisk og bærekraftig mat om innholdet i Ren Mat? Evt. hvordan kommuniseres ideer om økologisk og bærekraftig mat i magasinet? Man kan også undersøke hvordan magasinet oppleves å skille seg fra/skiller seg fra andre lignende matmagasiner.

Søknad

Send søknad via nettskjema. Legg ved ditt motivasjonsbrev og karakterutskrift(er). Du kan søke på flere av oppgavene, om du er interessert i flere. Søknadsfrist: 15. desember.

Samarbeid

Programleder, studiekonsulent og kontaktperson ved Økologisk Norge vil på bakgrunn av søknaden velge ut tre til fire studenter.

  • De som blir valgt ut vil ha et møte med Økologisk Norge i midten av januar der man skriver en forpliktende kontrakt.
  • Oppgaven veiledes av seminarleder, og utvalgte studenter får en kontaktperson hos Økologisk Norge.
  • Økologisk Norge legger opp til tre møter med studentene i løpet av våren (inkludert oppstartsmøte i januar).
  • Om ønskelig kan Økologisk Norge be om at oppgavene blir presentert i muntlig eller skriftlig form i etterkant.

Vi håper dette høres spennende ut! Ta kontakt med studiekonsulent for spørsmål.

Mer om Økologisk Norge

Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon for forbrukere og bønder, som arbeider for å øke produksjonen og forbruket av økologisk mat i Norge. Økologisk Norge har 24 region-, fylkes- og lokallag over hele landet og hovedkontor i Oslo. Økologisk Norge leder prosjektene Andelslandbruk, Økouka, Landbrukets Økoløft, Åpen økologisk gård, Økodemo i butikk og økologisk mat på arrangementer innen kultur, idrett og friluftsliv. I tillegg gir Økologisk Norge ut inspirasjonsmagasinet Ren Mat fire ganger i året.

Publisert 1. nov. 2018 14:18 - Sist endret 7. feb. 2020 16:21