Semesterside for KULKOM3090 - Vår 2011

Oversikt over gjennomføringen av muntlig eksamen den 7 og 8 juni er nå lagt ut i undervisningmappen i Fronter

21. mai 2011 15:48

Vi har mottatt et ønske fra studentrepresentantene på KULKOM3090 om at litteraturlisten ikke skal telle med i det samlede antall ord i bacheloroppgaven. Ønsket innvilges. Det betyr at følgende formelle krav til antall ord vil gjelde:

Oppgaven skal være på 5200 ord (+/- 10 prosent) inkludert sammendrag, men uten forside, litteraturliste og eventuelle vedlegg.

Siden endringen kommer såpass sent i semesteret, vil vi også godta oppgaver som har fulgt det opprinnelige kravet til antall ord.

28. apr. 2011 14:30

Info om innlevering av semesteroppgaven 16. mai:

Semesteroppgaven skal leveres både i Fronter og i papirutgave før kl. 1400 den 16 mai. Sammen med papirutgaven skal det også leveres en obligatorisk erklæring

Fronter:Det finnes en egen mappe som heter ”Innlevering av semesteroppgave i Fronter, under mappen ”Innlevering” i den venstre margen i fellesrommet. Last opp oppgaven og bruk kandidatnummer i subject-feltet.

Papirutgave: Emneoppgaven skal leveres i to eksemplarer 16 mai mellom kl 11.00 og 14.00. En representant fra ISS tar imot oppgavene i nærheten av SV-Infosenter i 1. etasje i Eilert Sundts hus. Dersom du ønsker å levere tidligere, ta kontakt med eksamenskonsulenten på mail: andreas.sorensen@sosgeo.uio.no

Sammen med oppgavene skal det leveres en obligatorisk erklæring

23. mars 2011 13:48