Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

*= artikkel finnes i kompendium

@= artikkel finnes på internett

Slik finner du en artikkel fra pensumlisten

Bøker

Album, D, M. N. Hansen & K. Widerberg (red.): Metodene våre, 2010. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01492-0. Kap. 8 – 11, 13, 15-16 (97 sider).

Creswell, J. W. Qualitative Inquiry and Research Design, 2007. Thousand Oaks, California. Sage. ISBN: 978-1-4129-1606-6. Kap. 4, 5, 10 (67 sider)

Hellevik, O.: Mål og mening: om feiltolking av meningsmålinger , 2011. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01818-8. Kap. 11-12, 19-22, 27, 29, 32-33, 38-40, 42 (61 sider).

Moses, J. & T. Knudsen: Ways of knowing : competing methodologies in social and political research , 2012. Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN: 978-02-30-36069-3 . 2. utg. (330 sider).

Nordrik, B.: Psykososial arbeidsmiljøkartlegging – en trojansk hest?, 2010. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-40214-0. Kap. 4 og 6. (67 sider).

Tjora, A.: Kvalitative forskningsmetoder i praksis. 2. utg. 20122. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap: 1, 3, 4, 5 (122 sider).

Kompendium

*Engelstad, F.: Maktens uttrykk : kulturforståelse som maktanalyse, 2010. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01474-6. Kap. 2. (31 sider).

*Flyvbjerg, B: "Five Misunderstandings about Case-Study" i Silverman, D. (red.): Qualitative Research Practice, 2004. London: Sage. ISBN:  0-7619-4933-x. (14 sider).

*Geertz, C. : The Interpretations of Cultures, 1973. New York: Basic Books. ISBN: 0-465-03425-x. kap. 1 (27 sider).

*Gobo, G.: "Sampling, Representativeness and Generalizability." i Silverman, D. (red.): Qualitative Research Practice, 2004. London: Sage. ISBN:  0-7619-4933-x. (21 sider).

*Kjeldstadli, K.: Fortida er ikke hva den en gang var: en innføring i historiefaget , 1999. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-00-12924-0. Kapittel 12-14 (40 sider).

*Rihoux, B. & C. Ragin: Configurational Comparative Methods, 2009. London: Sage. ISBN: 978-1-4129-4235-5. Kapittel 1 og 2 (32 sider).

*Sørhaug, T.: Fornuftens Fantasier, 1996. Oslo: Universtitetsforlaget. ISBN: 82-00-22427-9. kap. 1, s. 33-52 (19 sider).

ePensum - tilgjenglig online

@Ryghaug, M.: Å bringe tekster i tale - mulige metodiske innfallsvinkler til tekstanalyse i statsvitenskap, 2002. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift. nr. 4 :304-327. (23 sider). .

@Svennevig, J.: Ledelsesretorikk i nedbemanningssituasjoner, 2009. (23 sider).

Anbefalt lesning

Bratberg, Øivind: Tekstanalyse for samfunnsvitere, 2014. Cappelen Damm.

Hacking, I.: The social contruction of what?, 1999. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. ISBN: 978-0-674-81200-0. Kap. 1, 2 og 4 (87 sider).

Putnam, H.: The collapse of the fact/value dichotomy and other essays, 2002. Cambridge, Mass. : Harvard University Press. ISBN: 0-674-00905-3. Kap. 1 og 2. (45 sider).

Publisert 3. mai 2016 10:35 - Sist endret 3. mai 2016 10:35