OLA4060 – Prosessforståelser og anvendte perspektiver

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i prosessperspektiver på hvordan organisasjoner fungerer. Kurset dreier seg om anvendte problemstillinger innenfor organisasjon, ledelse og arbeid med særlig vekt på lærings-, utviklings- og endringsprosesser, samt ledelse av dette. Målet er å gi studentene innsikt i hvordan prosesser i organisasjoner kan både analyseres og håndteres.  

Grunnet omlegging av kurset til høsten 2017, vil det denne høsten bli gitt en tilleggseksamen i pensum undervist våren 2017. Dette er et engangstilbud, og om det er aktuelt for deg må du ta kontakt med studiekonsulenten i god tid før eksamen.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om:

 • Hvordan organisasjoner kan forstås som prosesser
 • Endrings- og utviklingsprosesser, både planlagte og tilfeldige
 • Læring i organisasjoner
 • Implementering fra prosessperspektiv
 • Ledelse av endrings- og utviklingsprosesser

Ferdigheter

Emnet gir deg ferdigheter til å:

 • Analysere konsekvenser av planlagt endringsarbeid i lys av grunnleggende prosessforståelser
 • Håndtere og påvirke endrings- og utviklingsprosesser

Generell kompetanse

Emnet tar sikte på å utvikle:

 • Evnen til å evaluere og påvirke endrings- og utviklingsprosesser i arbeidslivet
 • Kritiske og konstruktive holdninger til endringsarbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter på masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot OLA4050 – Prosjektforum - Lederskap og organisering (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen på emnet består av forelesninger.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet

Innlevering av ideskisse i slutten av semesteret.

Hjemmeeksamen

 • Går over tre dager.
 • Tar utgangspunkt i en gitt problemstilling.

Hjemmeeksamen deles ut kl. 10.00 på eksamensdagen og skal innleveres kl. 14.00, 3 dager senere.

Grunnet omlegging av kurset til høsten 2017, vil det denne høsten bli gitt en tilleggseksamen i pensum undervist våren 2017. Dette er et engangstilbud, og om det er aktuelt for deg må du ta kontakt med studiekonsulenten i god tid før eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til instituttet ved eksamenskonsulent senest 14 dager før eksamensdato.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter på hjemmeeksamen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk