OLA4090 – Masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Formålet med masteroppgaven er at studentene skal utføre et selvstendig arbeid. Dette arbeidet innebærer en praktisk opplæring i vitenskapelig håndverk. Studentene skal følge vitenskapelige standarder når det gjelder innsamling og bearbeiding av data og presentasjon av resultater. Viktige mål for instituttet er at masteroppgavene holder god kvalitet og at den enkelte student får gjennomført arbeidet på normert tid.

Viktig informasjon

 → Masteroppgaven fra A til Å

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med oppgaven skal studentene demonstrere evne til å behandle et avgrenset tema på en faglig holdbar, gjennomtenkt og presis måte i løpet av et gitt, begrenset tidsrom.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Studenter som tidligere har hatt studierett på masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid må ta kontakt med studiekonsulenten for nærmere informasjon om levering av masteroppgaven.

Undervisning

Masterskisse må leveres før en veileder kan oppnevnes. Les mer om skriving og innlevering av masterskisse her.

Hver student får 30 timer individuell veiledning av én veileder (inkluderer eventuelt for- og etterarbeid for veileder). Veiledningen finner normalt sted i vårsemesteret. Studenter som skriver masteroppgave i par vil få felles veileder og 40 timer felles veiledning. Det gis ikke veiledning utover ett semester på masteroppgaven.

Du finner søknadsskjema for oppnevning av veileder her.

Eksamen

Innlevering av masteroppgave og justerende muntlig eksamen.

Alle masteroppgaver i OLA4090 vil bli kjørt gjennom plagiat-verktøyet URKUND. 

Muntlig eksamen

Det avholdes ikke muntlig eksamen vår 2020

Adgang til ny eller utsatt eksamen

En masteroppgave som har fått et bestått resultat til eksamen kan ikke leveres på ny i bearbeidet form (Se §5.6 (5) i Forskrift om studier og eksamener ved UiO ).

En masteroppgave som har fått et ikke-bestått eksamensresultat kan kun leveres på ny én gang, som et nytt eksamensforsøk. Oppgaven kan kun leveres på ny i bearbeidet form, og innen semesteret etter opprinnelig innlevering (Se §5.6 (5) i Forskrift om studier og eksamener ved UiO ).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensur kunngjøres senest 8 uker etter innleveringsfristen.

Begrunnelse og klage

Begrunnelse

Det gis automatisk skriftlig begrunnelse i emnet.

Klage på masteroppgave og muntlig eksamen

Dersom du klager på masteroppgaven, vil oppgaven bli sendt til ny sensur. Dersom klagekommisjonen kommer fram til annen karakter enn opprinnelig, vil det arrangeres ny muntlig eksamen. Dersom klagekommisjonen kommer fram til samme karakter, vil det ikke arrangeres ny muntlig.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Vitnemål på mastergraden blir automatisk tilsendt i posten. Dette skjer som regel 6-8 uker etter muntlig eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Dette emnet har ikke undervisning. Det arrangeres et skisseseminar hver høst for studenter som skal skrive masteroppgave påfølgende våren.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk