Emneutvalg for SVEXFAC03

Medlemmer av emneutvalget i SVEXFAC03

Trine Waaktaar, leder

Eivind Balsvik, emneansvarlig 

Torbjørn Skardhamar, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

Jemima García-Godos, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

Vibeke Moe, Psykologisk institutt

Kenneth Bo Nielsen, Sosialantropologisk institutt

Bjørn Høyland, Institutt for statsvitenskap

Tone Ognedal, Økonomisk institutt

Marion Belsvik, studentrepresentant 

Mandat for emneutvalg i SVEXFAC03

Formål med emnet

SVEXFAC03 gir en innføring i samfunnsvitenskapenes historie, grunnleggende tenkemåter, vitenskapsteoretiske problemstillinger, og typiske tilnærminger til forskning. Emnet behandler også normative og etiske problemstillinger knyttet til forskning og samfunn i tillegg til grunnleggende forutsetninger og problemstillinger som er felles for de samfunnsvitenskapelige disiplinene. En viktig ambisjon med emnet er dermed å gi en tverrfaglig tilnærming til samfunnsvitenskapene.

Generelt

Emneutvalget for SVEXFAC03 skal på delegasjon fra dekan behandle saker med tilknytning til SVEXFAC03. Emneutvalget kan delegere oppgaver og myndighet til emneansvarlig.

Studiekvalitet

Emneutvalget for SVEXFAC03 har ansvar for å føre tilsyn med kvaliteten på emnet i henhold til UiOs kvalitetssystem og har som en oppfølging av dette ansvar for å ta initiativ til større endringer i emneplanene.

Studieprogrammene

Emneutvalget for SVEXFAC03 har ansvar for at SVEXFAC03 inngår i en faglig helhet og støtter opp om involverte programmers læringsmål. Emneutvalget skal legge til rette for at studentene i programmet til enhver tid er ivaretatt.

Arbeidsform

Emneutvalget vil møtes minst en gang i året. Studiedekan innkaller til møte med minst en ukes varsel. Det skal da foreligge en saksliste for møtet, og sakene skal være godt forberedt før de legges frem som vedtakssaker for Emneutvalget for SVEXFAC03. Emneutvalget for SVEXFAC03 er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Det føres referat fra Emneutvalget for SVEXFAC03s møter som går til Utdanningsledermøtet ved SV-fakultetet.

Emneutvalget for SVEXFAC03s medlemmer

  • Leder: Studiedekan
  • Utdanningsledere eller andre vitenskapelige representanter fra hvert institutt
  • 1 studentrepresentant
  • Emneansvarlig SVEXFAC03
  • Sekretær: Adm fra SV-fak (har ikke stemmerett)

Emneutvalget skal, avhengig av saker som skal behandles, innkalle relevante personer.

Publisert 24. mai 2022 15:21 - Sist endret 24. mai 2022 15:21