Hvis du ikke har norsk …

Hvis du ikke har norsk som morsmål, kan du søke om å få bruke ordbok på eksamen. Fristen for å søke om å få lov til å bruke ordbok på eksamen i SVEXFAC03, høst 2006, er 8. november 2006

Publisert 20. okt. 2006 15:24 - Sist endret 11. mai 2012 14:39