Pensum/læringskrav

Eivind Balsvik og Susanna Solli (red.): Introduksjon til samfunnsvitenskapene - En antologi, Universitetsforlaget 2008. Hele boken er pensum.

Grimen, Harald. Samfunnsvitenskapelige tenkemåter, 3. utgave, Universitetsforlaget 2004, ISBN: 8215006892. Hele boken er pensum,unntatt kapittel 5; avsnitt 6-8, kapittel 12; avsnitt 8-13 og kapittel 14.

Det totale pensum vil være i underkant av 800 sider.

Publisert 4. apr. 2009 09:43 - Sist endret 8. mai 2009 12:53