Pensum/læringskrav

Balsvik, Eivind og Solli, Susanna M. (red.): "Introduksjon til samfunnsvitenskapene bind 1 og 2", Universitetsforlaget 2011.

Begge bindene er i sin helhet pensum.

Publisert 18. mai 2016 12:06