Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Seminarvariant

Trekkfrist: 12. november

Tid: 26. november kl. 09:00 (3 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Selvstudiumsvariant

Trekkfrist: 12. november

Tid: 26. november kl. 09:00 (3 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2020 06:26