Pensum/læringskrav

Nytt pensum fra og med våren 2018:

Balsvik, Eivind og Solli, Susanna M. (red.):

"Introduksjon til samfunnsvitenskapene bind 1" - 3.utgave utgitt 2017

"Introduksjon til samfunnsvitenskapene bind 2" - 3.utgave utgitt 2018

Begge bindene er i sin helhet pensum.

Publisert 17. juni 2019 14:47 - Sist endret 17. juni 2019 14:47