Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger - SVEXFAC03

Eksamensoppgaver og sensorveiledning fra vår 2020

Eksamensoppgaver og sensorveileedning fra høst 2019

Eksamensoppgaver og sensorveiledning fra vår 2019

Eksamensoppgaver og sensorveiledning fra vår 2018

Eksamensoppgaver fra vår 2014

Eksamensoppgaver fra høst 2013

Eksamensoppgaver fra vår 2013

Eksamensoppgaver fra høst 2012

Eksamensoppgaver fra vår 2012

Publisert 7. mai 2014 11:18 - Sist endret 15. mai 2020 09:06