Beskjeder

Publisert 15. aug. 2006 16:22

Sensuren på utsatt eksamen er nå klar, og er tilgjengelig i studentweb.

Publisert 31. juli 2006 11:46

Klagefristen på SVEXFAC03 vår 2006 er nå gått ut. De som har klaget vil få brev som bekrefter at vi har mottatt klagen. Den nye sensuren vil foreligge i uke 33. De som har klaget vil få brev med ny sensur i posten.

Publisert 7. juli 2006 17:41

Fristen for å klage er tre uker etter eksamen. Hvis du har bedt om begrunnelse er fristen for å klage på karakteren tre uker etter at du har mottatt begrunnelse.

Publisert 14. juni 2006 10:57

For å få begrunnelse på eksamensresultatet må du sende en e-post til gun.hafsaas@sv.uio.no. Fristen for å be om begrunnelse er 22. juni klokka 12.00.

I følge UH-loven § 5-3 (2) er det sensor selv som bestemmer hvordan begrunnelsen skal gis. Vær derfor forbredt på at du må møte sensor på et gitt tidspunkt i uke 25 eller 26.

Før du ber om begrunnelse må du lese Sensorveiledningen Vi anbefaler aller som vurderer å klage på karakteren om å be om begrunnelse først.

Hvis du vil klage på karakter må du sende inn klageskjema. Klagefrist er tre uker etter at sensuren er offentliggjort eller tre uker etter at begrunnelse er mottatt. Du vil få et brev i posten om at klagen er mottatt og informasjon om når den nye sensuren offentliggjøres.

Publisert 31. mai 2006 13:18

SENSUR på SVEXFAC03 vårsemesteret 2006 vil bli offentliggjort i studentweben 15. juni klokka 12.

Publisert 19. apr. 2006 11:27

Hvis du ønsker å bruke ordbok på eksamen må du søke om dette før 1. mai 2006. Å bruke ordbok innvilges for studenter med annet morsmål enn norsk. Søknad sendes til SVEXFAC03 v/ Gun Hafsaas, PB 1084 Blindern, 0317 Oslo.

Publisert 18. apr. 2006 12:17

EXAM IN ENGLISH If you want your exam in SVEXFAC03 in English and/or if you want to write your answer in English you have to apply before Mai 13 2006 to: SVEXFAC v/ Gun Hafsaas, PO.BOX 1084 Blindern, 0317 Oslo.

Publisert 25. jan. 2006 12:19

Til seminargruppe 12 Minner om at hele seminarrekken er flyttet fra GS til Harriet Holters hus, seminarrom 114. Tidspunktet endres ikke

Publisert 24. jan. 2006 14:06

Minner om at forelesningen i dag 24. januar er flyttet. Ny oppmøteinformasjon: tirsdag 24. januar klokka 1615-1800 i Sophus Lies auditorium.

Publisert 16. jan. 2006 18:07

Undervisingen på seminar nr 12 (Mandag fra 1215-14, seminarleder Anders Underthun) er flyttet fra Georg Sverdrup, grupperom nr 4 til Harriet Holters hus seminarrom nr 114.

Publisert 20. des. 2005 13:06

Hvis du ønsker å bytte seminargruppe må du sende inn et skjema. Det er også viktig at du leser reglemente på skjemaet før du søker.

Publisert 14. des. 2005 19:01

Angående bytte av seminargrupper: Hvis du ønsker å bytte seminargruppe må du følge SV-fakultetets generelle regler om dette. Du vil finne informasjon om dette på www.sv.uio.no/studier etter at emneopptaket for vår 2006 er offentliggjort i studentweben 20. desember 2005.

Publisert 29. nov. 2005 13:53

Forelesningstidspunkt for SVEXFAC03 vårsemesteret 2006 er tirsdag kl 1015-1200 og tirsdag kl 1415-1600. Begge holdes i Georg Sverderup, auditorium 1. Du skal følge en av to forelesninger. Føreste forelesningsdato er tirsdag 17. januar. Legg merke til endringer 24. januar.

Publisert 23. nov. 2005 14:23

Forelesningen tirsdag 24. januar fra klokka 1415-1600 er flyttet til tirsdag 24. januar klokka 1615-1800. Den vil gå i Sophus Lies auditorium.

Publisert 21. nov. 2005 16:33

ARBEIDSOPPGAVER: Det vil bli laget nye arbeidsoppgaver for vårsemesteret 2006 som er i henhold til det nye pensumet. Disse vil bli lagt ut på denne siden så snart de er klare.

Publisert 14. nov. 2005 11:18

NB VIKTIG: Det er NYTT PENSUM i kompendiene for vårsemesteret 2006. Boka Samfunnsvitenskapelige tenkemåter av Harald Grimen er fortsatt pensum.