Klagefristen på SVEXFAC03 vår 2006 …

Klagefristen på SVEXFAC03 vår 2006 er nå gått ut. De som har klaget vil få brev som bekrefter at vi har mottatt klagen. Den nye sensuren vil foreligge i uke 33. De som har klaget vil få brev med ny sensur i posten.

Publisert 31. juli 2006 11:46 - Sist endret 15. aug. 2006 16:22