Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

10. mai

Eksamensordning

Skriftlig eksamen

24. mai kl. 09:00 (3 timer).

Ingen hjelpemidler tillatt. Privatister skal sitte i Helga Engs hus. Kandidater med etternavn Ab-Gul skal sitte i Idrettsbygningen. Etternavn Gun-Lå skal sitte i lesesalen, Eilert Sundts hus. Etternavn Mad-Nor skal sitte i Aud.1, ESH. Etternavn Nyg-Ove skal sitte i Aud.4, ESH. Etternavn Pas-Ryp skal sitte i Aud. 7, ESH. Etternavn Rød-Strø skal sitte i Fysikklesesalen. Etternavn Stu-Yri skal sitte i Vilhelm Bjerknes hus, lesesal 2. etg. Etternavn Zab-Å (inkl. Aa) skal sitte i Helga Engs hus, lesesal 2. etg.

Eksamensordning

Skriftlig eksamen

kl. 09:00 (3 timer).

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Kunngjøring av eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.