Hvis du ikke har norsk …

Hvis du ikke har norsk som morsmål kan du søke om diverse hjelpemidler til eksamen:

Hvis du ønsker oppgaveteksten på eksamen i SVEXFAC03 på engelsk må du søke om det. Søknaden sender du til gun.hafsaas@sv.uio.no. Fristen er 3. mai.

Hvis du ønsker å søke om å få bruke ordbok på eksamen i SVEXFAC03, må du søke om dette til gun.hafsaas@sv.uio.no. Fristen er 3. mai.

Hvis du ønsker å skrive besvarelsen på engelsk, trenger du ikke å søke om dette.

Publisert 14. apr. 2008 17:52 - Sist endret 26. juni 2008 10:41