For å få begrunnelse på …

For å få begrunnelse på eksamensresultatet må du sende en e-post til k.a.s.malmo@sv.uio.no. Fristen for å be om begrunnelse er 17.juni 2008.

I følge UH-loven § 5-3 (2) er det sensor selv som bestemmer hvordan begrunnelsen skal gis. Vær derfor forbredt på at du må møte sensoren din på Universitetet i Oslo, Blindern i uke 25/26 2008.

Før du ber om begrunnelse må du lese sensorveiledningen. Vi anbefaler alle som vurderer å klage på karakteren om å be om begrunnelse først.

Hvis du vil klage på karakter må du sende inn klageskjema Klagefrist er tre uker etter at sensuren er offentliggjort eller tre uker etter at begrunnelse er mottatt. Alle som sender inn en klage vil motta en tilbakemelding innen tre uker.

Klageskjema sammen med eventuell begrunnelse fra sensor vil bli lagt ved til den nye klagekommisjonen. Klageskjema vil selvsagt være anonymisert.

Publisert 9. juni 2008 11:37 - Sist endret 26. juni 2008 10:41