Pensum/læringskrav

Endringer i pensum for SVEXFAC03 fra og med høsten 2008 er nå vedtatt. Endringene vil bli lagt inn i pensumsidene for høstsemesteret 2008. Disse sidene blir lenket opp 22. mai.

Grimen, Harald.Samfunnsvitenskapelige tenkemåter, 3. utgave, Universitetsforlaget 2004, ISBN: 8215006892. Hele boken er pensum,unntatt kapittel 5, avsnitt 2-8 (45 s.), kapittel 12, avsnitt 8-13 og kapittel 14. Det totale pensum vil da være i underkant av 800 sider.

Grimen, Harald. Samfunnsvitenskapelige tenkemåter, 3. utgave, Universitetsforlaget 2004, ISBN: 8215006892 (hele boka er pensum)

NB! NYTT PENSUM I KOMPENDIENE FRA OG MED VÅR 2006

Kompendiet del 1, 2006, UniPub:

Moene, Kalle et.al: "Debatten om Adam Smith" i Moene, Kalle et. al: 2002. Dagens Næringsliv. ss 1-12.

Stenseth, Bodil: "Kap 9: Krigen mot Fylla" i Stenseth, Bodil: Eilert Sundt og det Norge han fant, 2000. Aschehoug. ISBN: 8205257493. ss 193-204.

Durkheim, Emile: "Forord til andre udgave (1901)" i Durkheim, Emile: Den sociologiske metodes regler, 2000. Hans Reitzels Forlag. ISBN: 8741226828. ss 30-44.

Weber, Max: "Utdrag fra "Samfunnsvitenskapenes 'objektivitet'" i Weber, Max: Makt og byråkrati, 2000. Gyldendal Akademisk. ISBN: 8205271011. ss 181-194.

Storesletten, Kjetil: "Svekker velferdsstaten moralen?" i Aftenposten 2. september, 2005. ss 1-2.

Elstad, Eyvind: "Lav studieintensitet og reguleringssvikt i høyere utdanning. Utfordringer tilknyttet til Kvalitetsreformen" i Uniped. Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk 27 (2), 2004. ss 26-43.

Barth, Fredrik: "Økonomiske sfærer i Darfur" i Hylland Eriksen, Thomas (red): Sosialantropologiske tekster (kilde: Manifestasjon og prosess), 2001. Ad Notam Gyldendal (Universitetsforlaget). ISBN: 8241706677. ss 361-381.

Hernes, Gudmund: "Om ulikhetens reproduksjon. Hvilken rolle spiller skolen?" i Mortensen, Mauritz Sundt. (red): I forskningens lys. 32 artikler om norsk forskning i går, i dag i morgen, 1974. Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd. ISBN: 8270080721. ss 231-251.

Elster, Jon: "Kap 5: Vitenskapelig forklaring" i Føllesdal, D, Walløe, L. & Elster J. (red): Argumentasjonsteori, språk og vitenskapsfilosofi, 1996. Universitetsforlaget. ISBN: 8200223868. ss 144-172.

Widerberg, Karin: "Teoretisk verktøykasse -angrepsmåter og metoder" i Taksdal, A. og Widerberg K. (red): Forståelse av kjønn i samfunnsvitenskapenes fag og kvinneforskning, 1992. Ad Notam Gyldendal A/S. ISBN: 8241701314. ss 285-299.

Talle, Aud: ""But it is mutilation" Antropologi og vanskelige temaer" i Norsk antropologisk tidsskrift 12 (1-2), 2001. Universitetsforlaget. ss 25-33.

Hardin, Garret: "The Tragedy of the Commons" i Science (Dec.), 1968. American Association of the Advancement of Science. ss 1243-1248.

Wikan, Unni: "Kap. 9: Fattigdom som opplevelse og livskontekst. Innsikt fra deltagende observasjon" i Wormnæs, Odd (red.): Vitenskap -enhet og mangfold, Ad Notam Gyldendal. ss. 181-201.

Kompendiet del 2, 2006, UniPub:

Milgram, Stanley: "Behavioral Study of Obedience" i Journal of Abnormal and Social Psycholgy 67 (4), 1963. The Americal Psycological Association, Inc.. ss 229-239.

Hellevik, Ottar: "Ungdom og verdier" i Henden, Jon & Førland, Erling (red): Den tydelige læreren. Fokus på verdier og etikk i grunnskolen, 2001. Det Norske Samlaget. ISBN: 8252155553. ss 13- 26.

Christie, Nils: ""Ondskapens banalitet" i Nord-Norge. Gjensyn med studien av fangevoktere i konsentrasjonsleirene" i Hagtvet, Bernt (red): Publieres høsten 2006 i artikkelsamling om folkemord og politisk massevold, 2006.

Pedersen, Willy; Duckert, Fanny; Pape, Hilde; Rossow, Ingeborg; Storvoll, Elisabeth E. & Skog, Ole J.: "Bør du lære trettenåringen å drikke?" i Aftenposten, 2005. ss 1-9.

Hesselberg, Jan: "Underutvikling, utvikling og utviklingsgeografi - en innledning" i Hasselberg, Jan (red.): Utviklingsgeografi, 1998. Tano Aschehoug. ISBN: 8251836999. ss 11-24.

Tranøy, Knut Erik: "Kap. 5: Vitenskapens normsystemer. Dens mening, mål og verdi" i Tranøy, Knut Erik: Vitenskapen - samfunnsmakt og livsform, 1986. Universitetsforlaget. ISBN: 8200076687. ss. 73-95.

Tranøy, Knut Erik: "Utdrag fra kap. 9: Vitenskap og velferd" i Tranøy, Knut Erik: Vitenskap -samfunnsmakt og livsform, 1986. Universitetsforlaget. ISBN: 8200076687. ss 165, 170-184.

Malnes, Raino: "Velferdspolitiske prioriteringer og fordelingsspørsmål" i Malnes, Raino: Samfunn og vitenskap, 1996. Ad Notam Gyldendal. ISBN: 8241708858. ss 315-337.

Boyer, Hilde: "John Ralws' samfunnskontrakt og rettferdighet for kvinner" i Tidsskrift for samfunnsforskning (2), 2001. Universitetsforlaget. ss 253-265.

Merton, Robert K.: "Ch. 12: Science and the Social Order" i The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations, 1973. University of Chicago Press. ss 254-266.

Merton, Robert K.: "Ch. 13: The Normative Structure of Science" i The Sociology of Science. Theoretical and Empircal Investigations, 1973. University of Chicago Press. ISBN: 022650919. ss 267-278.

Fangen, Katrine: "Fangens dilemma" i Nytt norsk tidsskrift 15, 1998. Universitetsforlaget. ss 257-269.

Ruyter, Knut W.: "Del 5: Eksempler på uetisk og omstridt forskning" i Ruyter, Knut W (red.): Forskningsetikk. Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn, 2003. Gyldendal Ad Notam. ISBN: 8205308136. ss 315-345.

Publisert 22. okt. 2007 18:49 - Sist endret 4. juli 2008 13:13