Beskjeder

Publisert 14. juni 2011 15:22

Eksamensresultatene for UTSATT eksamen våren 2011 er nå publisert i StudentWeb. Fristen for å be om begrunnelse er 21.juni, og klagefristen er 5.juli (eller tre uker etter at begrunnelse er mottatt). For mer info vedr begrunnelse og klage, se beskjed nedenfor (09.06.2011).

Publisert 9. juni 2011 17:38
Publisert 19. mai 2011 10:30

Eksamensresultatene for vårsemesteret 2011 vil bli publisert i StudentWeb 10.juni.

Publisert 15. apr. 2011 14:29

Dere kan nå sjekke om dere har bestått 2 av 2 flervalgsprøver ved å logge inn i Studentweb. God påske!

Publisert 24. feb. 2011 14:07

Studenter som enten stryker eller ikke har anledning til å møte på en av de to flervalgsprøvene, kan avlegge en ny og noe mer omfattende flervalgsprøve fredag 29.april kl 10.15 i aud 1 Eilert Sundts hus (Du får ikke avlegge eksamen dersom du har valgt seminarvarianten og ikke har bestått 2 flervalgsprøver.)

Publisert 11. jan. 2011 14:46

Fristen for å søke om bytte av seminargruppe er fredag 28.januar. Søknadsskjema finner du på emnesiden.

Husk at det KUN er de som ikke har fått plass på noen av de prioriterte seminargruppene og der den tildelte gruppen kolliderer med annen undervisning, som kan søke om bytte av seminargrupper. Dersom tildelt seminargruppe kolliderer med annen undervisning med obligatorisk oppmøte/aktivitet, er det også mulig å søke om bytte av seminargruppe.