Dersom du ønsker begrunnelse på …

Dersom du ønsker begrunnelse på eksamensresultatet må du sende en e-post til studiekonsulent Ane S. Lorentzen-Styr. Husk å oppgi kandidatnummeret ditt. Fristen for å be om begrunnelse er fredag 17.juni. I følge UH-loven § 5-3 (2) er det sensor selv som bestemmer hvordan begrunnelsen skal gis. Vær derfor forberedt på at begrunnelsen kan gis i form av e-post, pr telefon eller ved personlig oppmøte.

Før du ber om begrunnelse er det viktig at du leser sensorveiledningen som du finner under Eksamen her på semestersiden. Vi anbefaler alle som vurderer å klage på karakteren om å be om begrunnelse først. Hvis du vil klage på karakter må du levere eller sende inn klageskjema til SV-infosenter. Klageskjema finner du også under Eksamen på semestersiden. Klagefrist er tre uker etter at sensuren er offentliggjort (1.juli) eller tre uker etter at begrunnelse er mottatt. Klageskjema sammen med eventuell begrunnelse fra sensor vil bli lagt ved til den nye klagekommisjonen. Klageskjema vil selvsagt være anonymisert

Publisert 9. juni 2011 17:38 - Sist endret 14. juni 2011 15:45