Eksamensresultatene for UTSATT eksamen våren …

Eksamensresultatene for UTSATT eksamen våren 2011 er nå publisert i StudentWeb. Fristen for å be om begrunnelse er 21.juni, og klagefristen er 5.juli (eller tre uker etter at begrunnelse er mottatt). For mer info vedr begrunnelse og klage, se beskjed nedenfor (09.06.2011).

Publisert 14. juni 2011 15:22 - Sist endret 14. juni 2011 15:45