Pensum/læringskrav

Balsvik, Eivind og Solli, Susanna (red.): Introduksjon til samfunnsvitenskapene - En antologi, Universitetsforlaget 2008. Hele boken er pensum.

Grimen, Harald. Samfunnsvitenskapelige tenkemåter, 3. utgave, Universitetsforlaget 2004, ISBN: 8215006892. Hele boken er pensum, unntatt kapittel 5, avsnitt 6-8; kapittel 6, avsnitt 1-2 og 6; kapittel 12, avsnitt 8-13 og kapittel 14.

I tillegg vil det gjøres tilgjengelig én PDF-fil via Fronter som vil inngå på pensum. Dette gjelder en artikkel om feministisk vitenskapsteori og vitenskapskritikk av Cathrine Holst.

Det totale pensum vil være i underkant av 800 sider.

Publisert 1. okt. 2010 09:43 - Sist endret 10. jan. 2011 11:21