Beskjeder

Publisert 11. juni 2013 10:20

Sensuren for skoleeksamen ble publisert i StudentWeb i går 10/6. Enkelte studenter har imidlertid fått beskjed per epost om forsinket sensur grunnet sykdom hos sensor.

Fristen for å be om begrunnelse er 19/6 (èn uke etter sensurfristen 12/6).

Begrunnelser gis av sensor senest 3/7.

Klagefrist dersom du ikke har bedt om begrunnelse er 3/7.

Klagefrist dersom du har bedt om begrunnelse er 3 uker etter mottatt begrunnelse.

All informasjon om begrunnelse og klage finner du på emnesiden.

Publisert 21. mai 2013 10:24

Kandidatnummer og oppmøtested for eksamen finner du i StudentWeb under "Se opplysninger om deg - Eksamensmelding".

Møt opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato, altså i løpet av arbeidsdagen onsdag 12. juni.

Informasjon om hvordan du ber om begrunnelse og eventuelt klager på karakteren finner du på semestersiden.

Publisert 18. feb. 2013 15:04

NB: Ny dato!

Studenter som enten stryker eller møter på én eller begge de to flervalgsprøvene, kan avlegge en ny og noe mer omfattende flervalgsprøve fredag 3.mai kl 9 i Aud 7 Eilert Sundts hus.

Publisert 28. jan. 2013 14:34

Det er gjort noen endringer i undervisningsplanene pga påskeferien. Oppdaterte undervisningsplaner ligger nå under "Undervisning" - "Tid og sted".

Publisert 12. des. 2012 14:21

Fristen for å søke om bytte av seminargruppe er fredag 25.januar. Søknadsskjema finner du på emnesiden under overskriften "Undervisning".

Kriteriene for å søke om bytte står beskrevet øverst på søknadsskjemaet.