Beskjeder

Publisert 22. mai 2017 13:22

Sensuren er nå publisert i Studentweb.

I fellesrommet i Fronter vil dere finne en oversikt over hvilke poengsummer som gir hvilken karakter. Fordi eksamen kun består av riktig/feil svar, gis det ikke ytterligere begrunnelse.

Meir informasjon om begrunnelse og klage, finner dere på emnesiden.

Vær oppmerksom på at det ikke er anledning til å kontakte foreleser/seminarleder for å få svar på karaktersetting.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med SV-info

Publisert 24. apr. 2017 10:46

Sensur på hjemmeoppgaven vil bli publisert i Studentweb senest tirsdag 2.mai.

Publisert 5. jan. 2017 09:58

Den obligatoriske hjemmeoppgaven vil bli tilgjengelig i Inspera tirsdag 18.april kl 14:00, med innleveringsfrist 21.april kl 14:00; https://uio.inspera.no/. Mer informasjon finner du på emnesiden under overskriften "Undervisning" og "Selvstudiumsvarianten".

Dersom det oppstår problemer med utlevering/innlevering av oppgave; ta kontakt med SV-info.