Hjemmeoppgave for studenter på selvstudiumsvarianten

Den obligatoriske hjemmeoppgaven vil bli tilgjengelig i Inspera tirsdag 18.april kl 14:00, med innleveringsfrist 21.april kl 14:00; https://uio.inspera.no/. Mer informasjon finner du på emnesiden under overskriften "Undervisning" og "Selvstudiumsvarianten".

Dersom det oppstår problemer med utlevering/innlevering av oppgave; ta kontakt med SV-info.

Publisert 5. jan. 2017 09:58