Justerende muntlig eksamen

På muntlig eksamen skal du begrunne og forsvare fordypningsoppgaven din. Det er særlig forventet at du skal kunne:

  • gjøre rede for problemstilling, materiale, metoder og teoretiske begrep
  • utdype det empiriske arbeidet du har gjennomført (om du ikke har skrevet en rent teoretisk oppgave)
  • reflektere over dine metodologiske valg

Gjennomføring av muntlig eksamen

Informasjon om muntlig eksamen publiseres på semestersiden i midten av mai med nøyaktig dato og klokkeslett for din muntlig eksamen. Eksamen vil forgå på følgende måte:

  • Oppmøte senest 15 minutter før angitt tidspunkt.
  • Du må ta med en utskrift av oppgaven din til muntlig.
  • Det er satt av 30 minutter totalt, men selve eksaminasjonen varer i ca. 20 minutter. 
  • Du får én samlet karakter hvor muntlig eksamen kan føre til en eventuell justering av karakteren på skriftlig eksamen. Du får vite den endelige karakteren få minutter etter høringen.
  • Hele karakterskalaen kan i prinsippet tas i bruk ved justerende muntlig, men normalt sett vil kandidaten bli stående, eller gå én karakter opp eller ned.
  • Resultatet publiseres i studentweb innen 1 uke etter muntlig eksamen er fullført i emnet.

Begrunnelse og klage

Du mottar begrunnelse for fordypningsoppgaven og muntlig eksamen straks etter at du har fått vite karakteren din på muntlig eksamen.

Frist for å klage på karakter gitt på fordypningsoppgaven er tre uker fra dato for muntlig eksamen. Dersom du klager vil oppgaven bli sendt til ny sensur. Ny muntlig eksamen arrangeres dersom opprinnelig karakter på oppgaven endres etter klagesensur. Dersom klagekommisjonen kommer fram til samme karakter, vil det ikke arrangeres ny muntlig.

Sett deg inn i informasjonen om klage på emnesiden.

 

Publisert 24. apr. 2018 14:05 - Sist endret 15. feb. 2019 10:47