Semesterside for SVLEP3090 - Vår 2018

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Tidsplan for muntlig eksamen finner du i høyre marg på semestersiden for SVLEP3090. Muntlig eksamen vil foregå på Harriet Holters Hus (HHH).

Lykke til!

OBS! Dato for muntlig eksamen for kandidater tilhørende kommisjon 30 er blitt rettet opp. Ved en feil ble det skrevet 08.08, men riktig dato er selvfølgelig 08.06.

 

29. mai 2018 08:40

Bacheloroppgaven leveres gjennom det digitale eksamenssystemet Inspera. Prøven vil bli synlig i Inspera én uke før innlevering av oppgaven.

Oppgaven må lastes opp i pdf for å være synlig for sensor.

Oppgaven skal ikke leveres i fysisk eksemplar. 

24. apr. 2018 14:07

Kandidatnummer vil bli tilgjengelig i Studentweb innen et par uker fra i dag. 

Informasjon om muntlig eksamen:

Muntlig vil avholdes i uke 23. 

SVLEP3090: onsdag-fredag

Muntlig eksamen vil avholdes mellom 10:00 og 16:00 de dagene muntlig avholdes. Det er satt av 30 minutter per kandidat. Tidspunkt for muntlig vil være endelig, og kan ikke endres. 

Du vil få endelig tid for din muntlig eksamen tilsendt per epost mot slutten av mai. Dette står også presisert via emnesiden, under eksamen og under 'retningslinjer for bacheloroppgaven og justerende, muntlig eksamen' og 'justerende, muntlig eksamen'. Her står det også annen viktig informasjon om eksamen som du er pliktig å sette deg inn i. ...

17. apr. 2018 15:56

Kontakt

SV-info