Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. april

Eksamensordning

Fordypningsoppgave.

Fordypningsoppgave

Innleveringsfrist: 7. mai kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Justerende muntlig

Eksamensperiode: 27. mai–31. mai.

Oppmøte: 15 minutter før eksamen begynner.

Muntlig eksamensdag 1

Tid: 27. mai.

Muntlig eksamensdag 2

Tid: 28. mai.

Muntlig eksamensdag 3

Tid: 29. mai.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. okt. 2022 17:21