Pensum/læringskrav

Anbefalt litteratur

Å få til en oppgave

Album, Dag, Marianne Nordli Hansen og Karin Widerberg (2010), Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Oslo: Universitetsforlaget, unntatt kapitlene 1, 11 og 14. 270 sider

Å skrive

Becker, Howard S. (2007), Writing for social scientists. How to start and finish your thesis, book or article (2. ed.) Chicago and London: Chicago University Press. 185 sider

Rienecker, Lotte og Jørgensen, Peter Stray (2012), Den gode oppgaven. Fagbokforlaget. 381 sider

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes hos Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/ kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Publisert 16. nov. 2018 10:28 - Sist endret 16. nov. 2018 10:28