Pensum/litteraturliste – Høsten 2020

Se pensum/litteraturliste i Leganto

Her får du:

  • direkte tilgang til digitale referanser
  • se tilgjengelighet på biblioteket