Semesterside for UTV3091 - Vår 2010

Innlevering av papirutgave av oppgaven, sammen med obligatorisk erklæring, foregår i ekspedisjonen til Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Harriet Holters hus, 2 etasje. Oppgaven kan leverers der i tidsrommet kl.12-15.

25. mai 2010 15:34

Innleveringsfrist for oppgaven i UTV3091 er:

Onsdag 26. mai kl. 14.00

Dere skal levere oppgaven i fronter. Veiledningen finnes i undervisningsmappen i fellesrommet til UTV3091 i fronter.

Innleveringsmappen er stengt for innsyn fra andre. Kandidatnr. skal føres på oppgaven (ikke navn). Kandidatnr. er tilgjengelig i Studentweb.

Innleveringsmappen er åpen fra onsdag 19. mai til onsdag 26. mai kl. 14.00. Oppgaver tas ikke imot etter at innleveringsmappen er stengt.

Egenerklæringsskjemaet skal leveres på papir sammen med en kopi av oppgaven. Disse kan leveres på rom 238 i Harriet Holters hus, fram til onsdag 26. mai kl. 15.00. Husk fristen og vær ute i god tid!

4. mai 2010 11:42

Ny tid for metodeforelesning i statistikk

Siden vi måtte avlyse forelesningen i statistikk i dag, har vi satt opp denne forelesningen til et nytt tidspunkt.

Tid: Fredag 29. januar kl. 12.15-14.00 Sted: Auditorium 3 Eilert Sundts hus

27. jan. 2010 13:58