Beskjeder

Publisert 26. nov. 2010 11:40

Innleveringsfrist for feltrapport og metodeoppgave våren 2011: 5. mai.

Innlevering av bacheloroppgave: 3. juni.

15.-17. juni: Muntlige eksamener