Innleveringsfrist for feltrapport og metodeoppgave …

Innleveringsfrist for feltrapport og metodeoppgave våren 2011: 5. mai.

Innlevering av bacheloroppgave: 3. juni.

15.-17. juni: Muntlige eksamener

Publisert 26. nov. 2010 11:40 - Sist endret 31. jan. 2011 17:56