Semesterside for UTV3091 - Vår 2011

Innleveringsfrist for feltrapport og metodeoppgave våren 2011: 5. mai.

Innlevering av bacheloroppgave: 3. juni.

15.-17. juni: Muntlige eksamener

26. nov. 2010 11:40