Beskjeder

Publisert 8. feb. 2013 13:36

Til feltarbeidet:

Skjema til Lånekassen kan hentes hos Brita tirsdag 12.februar, kl 12.15-14. Ved henting vil reiseperiode fylles inn for hånd, vennligst ha den informasjonen klar. Bekreftelsesbrev på engelsk vil være klart samtidig.

Publisert 8. feb. 2013 11:44

Kompendier til UTV3091 er igjen tilgjengelig på kopiutsalget.

Publisert 1. feb. 2013 09:50

Bytte i forelesningsrekke:

Mehlum holder sin forelesning 6.2., og Jemimas forelesning om feltarbeid blir den 7.2.

Publisert 17. jan. 2013 13:48

Oppdateringer:

*Små endringer er gjort i titlene til temaforelesninger uke 5 og 6.

* Olle Törnquist har skrevet en innledning til sin forelesning/innspill til temaseminar om demokratisering. Dokumentet finnes i Fronter, undervisningsmappen.

* Notat for temaseminarer leveres inn i mappene for Sem.Gr. 1 og Sem.Gr. 2 i Fronter.

Publisert 14. jan. 2013 09:14

Nå ligger liste over gruppefordeling for temaseminarer, samt instruks for disse, i Fronter - undervisningsmappen.

Publisert 4. jan. 2013 09:28

Skjema for søknad om godkjenning av tema og feltarbeid for BA-oppgave er nå tilgjengelig i Fronter, undervisningsmappe. Innleveringsfrist: 11. februar kl 14.

En generell semesteroversikt med ulike frister er også lagt i samme mappe.

Publisert 6. des. 2012 14:32

Det vil bli gitt informasjon i første forelesning den 10.1. om seminarrekkene og deres opplegg.