Semesterside for UTV3091 - Vår 2014

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

I Fronter ligger oversikt over muntlig eksamen, UTV3091 vår 2014.

12. mai 2014 10:08

Humanitært arbeid: politikk og praksis

 

Foreleser: Erik Abild, Stabssjef, Flyktninghjelpen

Dato/sted: 07. april kl 14:15-16, ES Aud 4

 

Forelesning vil fokusere på humanitært arbeid i konfliktsoner.

Forelesning vil særlig se på hvordan politiske realiteter og interesser spiller inn i den virkeligheten organisasjoner må forholde seg til, og hvordan de humanitære prinsippene operasjonaliseres i praksis for å nå ut med nødhjelp i omstridte områder. Vi fokuserer på tre ulike situasjoner:

Somalia i perioden fra 2007-2011; Syria fra mars 2011 og frem til i dag; og humanitært arbeid i Afghanistan med fokus på utfordringer mellom humanitær og militær innsats, og ulike perspektiver på Norges rolle i konflikten.

 

Forelesning er rettet til UTV3091 studenter, men er åpen for alle programstudenter samt studenter ved samfunnsgeografi.

25. mars 2014 14:58

Grunnet reise flyttes García-Godos' forelesning, og begge seminargrupper slås sammen til ett felles debriefingseminar. Følgende plan gjelder for undervisning uke 14:

 

Tirsdag 01. april - Olle Tornquist sin forelesning går som planlagt.

 

Onsdag 02. april, 08:15-10:00, HH Sem.rom 150: Garcia-Godos foreleser om 'Bistand: tendenser og utfordringer' (opprinnelig planlagt til 07.april)

 

Onsdag 02. april, 12:15-14:00, HH Sem.rom 150: Debriefingseminar for ALLE studenter, begge seminargrupper møter opp.

 

Mandag 07. april, 14:15-16, ES Aud 4: Mulig en gjesteforelesning; bekreftes i løpet av uken.

 

Denne informasjonen er sendt til studentene på epost samt annonsert på Fronter.

24. mars 2014 12:50