Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

9. mai

Eksamensordning

Oppgave og justerende muntlig eksamen.

Kunngjøring av eksamensresultater: 19. juni

Bacheloroppgave

Innleveringsfrist: 23. mai kl. 14:00

Merknad: Oppgaven leveres i to eksemplarer påført kandidatnummer i 1. etg. Harriet Holters Hus, kl. 12-14. Innen frist skal oppgaven lastes opp i Fronter.

Justerende muntlig eksamen

Merknad: Muntlig eksamen arrangeres i uke 24. Endelig karakter settes etter muntlig er gjennomført. Eksamensplan kommer på semestersiden i mai.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. feb. 2020 22:05