Søknad feltstøtte UTV3091 fra ISS

Vår 2017 er frist for å søke om feltstøtte 20. januar 2017.

Du sender inn din søknad via nettskjema innen frist.

Svar på innvilget sum og dato for utbetaling sendes deg i uke 6 til din student-epost og som brev til din semesterregistrerte adresse.

Merk at sum vil endre seg noe fra år til år ut fra størrelse på studentkull.

 

 

 

Publisert 9. jan. 2017 09:46