Emner innen teknologi, innovasjon og kultur

Viser 1–3 av 3 emner
Emne Studiepoeng
TIK4001 – Teknologi, innovasjon og kunnskap (30 studiepoeng) 30
TIK4090 – Masteroppgaven i ESST (40 studiepoeng) 40
TIK4093 – Masteroppgave (60 studiepoeng) 60