Emner innen teknologi, innovasjon og kultur

Viser 1–3 av 3 emner
Emne Studiepoeng
TIK9022 – Economics of Innovation (8 studiepoeng) 8
TIK9101 – Obligatorisk seminarrekke (5 studiepoeng) 5
TIK9102 – Obligatorisk seminarrekke (3 studiepoeng) 3