Emner innen teknologi, innovasjon og kultur

Viser 1–2 av 2 emner
Emne Studiepoeng
TIK9101 – Obligatorisk seminarrekke (5 studiepoeng) 5
TIK9102 – Obligatorisk seminarrekke (3 studiepoeng) 3