Kjære alle studenter opptatt ved …

Kjære alle studenter opptatt ved masterprogrammene ved TIK høsten 2006

Velkommen som student ved TIK denne høsten! 30 studenter er opptatt på programmene, og tilsammen utgjør dere et kull som vi har store forhåpninger til. Mer om dette ved oppstart mandag 21. august kl 09.15 - oppmøte i rom 529 i Eilert Sundts hus, Blindern. Da vil dere møte leder for programmene, Førsteamanuensis Olav Wicken, og få en videre introduksjon til semesteret. Dere vil også møte studiekonsulent Dagfinn Hagen, samt andre ansatte og studenter fra fjorårets kull.

I denne omgang vil jeg forsøke å gi noe nyttig informasjon av mer teknisk art: Alle studenter er gjort til medlem på e-post listen studenter(at)tik.uio.no, og er i dag registrert med studierett på enten studieprogrammet SVMA-ESST eller SVM2-TIK. For at du skal få aktivert studierett ved ditt program må du registrere deg i StudentWeb for høstens emne TIK4001 innen 1. september. Etter at du har betalt semesteravgiften får du tilsendt semesterkort fra studieavdelingen ved UiO.

Undervisnings- og pensumplan utdeles og gjennomgås ved oppstart den 21. august, og beskjeder om programmet gis fortløpende på semestersiden TIK4001. Foreløpig ligger plan for modul 1 tilgjengelig på denne siden. Resterende plan legges ut når vi har fått bekreftet de siste detaljer av involverte på ferie.

Undervisingen i første semester løper normalt fire dager pr uke (onsdag er normalt lesedag) gjennom 5 moduler fra 22. august til 15. desember. Unntakene er uke 51 da det er hjemmeeksamen som skal leveres inn lille juleaften(!), og uke 41 og 45 da det er undervisningsfritt for henholdsvis besvarelse av essay-oppgave og leseuke (søknadskriving til 2. semester for de som er på ESST-programmet). Vi håper også at du kan delta og overnatte på seminar ved Isegran i Fredrikstad 7-8. september – sett av tid i kalenderen nå!

Vi vet at mange av dere ønsker å komme i gang med forberedelser til undervisningen, og anbefaler derfor at dere før studiestart begynner å lese noe av litteraturen som er satt opp for modul 1. Hovedbøker er markert med fet skrift i planen og bør kjøpes eller lånes. Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap har bøkene inne, og jeg har nettopp fått bekreftet at bokhandelen Akademika på Blindern har godt med eksemplarer av disse bøkene – løp og kjøp! Bøker til masterprogrammene finnes normalt under etiketten ”tverrfaglige studier” ved enden på trappen i bokhandelens underetasje. De fleste andre pensumartikler til modul 1 er trykket i kompendiet ”TIK4001 – module 1”. Kompendiet fås kjøpt for kr 362.- ved kopiutsalget ved Akadmika. Tilsvarende kompendier produseres for de neste modulene.

Jeg treffer dere dessverre ikke ved studiestart – jeg skal ha permisjon ut året, men inntil da er jeg tilgjengelig for spørsmål om programmet.

Vennlig hilsen

Håkon Skogli, førstekonsulent

Publisert 2. aug. 2006 14:23 - Sist endret 2. aug. 2006 14:30