Obligatoriske oppgaver i TIK4001

Du skal levere to obligatoriske essayoppgaver i TIK4001. Du må bestå disse oppgavene for å få lov til å ta eksamen. Sensuren faller 3 uker etter innlevering. Hvis du ikke består på første forsøk får du 1 uke til å levere forbedret essay.

Innovasjonsessay: 9-16.oktober

Essay 1 baserer seg på innovasjonsmodulen. Oppgaveteksten publiseres i Fronter fredag 9.oktober kl 09:00.

Oppgaven skal leveres i Fronter innen fredag 16.oktober 15:00. Det er en egen innleveringsmappe for essay 1 i Fronterrommet TIK4001.

STS-essay: 13-20.november

Essay 2 baserer seg på STS-modulen. Oppgaveteksten publiseres i Fronter fredag 13.november kl 09:00.

Oppgaven skal leveres i Fronter innen fredag 20.november 15:00. Det er en egen innleveringsmappe for essay 2 i Fronterrommet TIK4001. OBS: Vi forsøker å ferdigstille sensuren av essay to på 2 uker, slik at eventuelle andregangsinnleveringer ikke sammenfaller med eksamen.

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål om oppgaveteksten kan du kontakte de modulansvarlige: Magnus (innovasjon) og Hilde (STS).

Hvis du har spørsmål om det praktiske rundt oppgaveskriving og -levering, kan du kontakte studiekonsulent Lene.

 

Publisert 22. sep. 2015 09:35 - Sist endret 29. sep. 2015 15:41