Repetisjonskurs i kvantitativ metode

Det blir avhold repetisjonskurs/forberedelsesforelesninger i SOS4020 mandag 28. nobember og fredag 2. desember kl.10:15-12:00 i Aud. 3. i Eilert Sundts hus.

Dette kan være relevant for de av dere som skal ta SOS4020 til neste semester.

Det er ikke pensum til disse forelesningene, da de dekker stoff som allerede skal være kjent fra BA. Trenger du en oppfriskning kan du bruke læreboka fra BA, eller anbefalt ekstralitteratur for repetisjon, begge tilgjengelig på nett gjennom UiO:

Weisberg, H. (1991). Central tendency and variability. Sage Quantitative Applications in the Social Sciences. Thousand Oaks: Sage. http://methods.sagepub.com/book/understanding-significance-testing

Mohr, L.B. (1990) Understanding significance testing. Sage Quantitative Applications in the Social Sciences. Thousand Oaks: Sage. http://methods.sagepub.com/book/central-tendency-and-variability

 

Publisert 18. nov. 2016 09:30