Forelesningen i morgen er avlyst pga sykdom. Den blir utsatt til mandag kl 14.15, og forelesningen dere opprinnelig skulle hatt på mandag blir utsatt til fredag 24/4 kl 12.15-14.. Se timeplanen, den er oppdatert.

OBS! Følg med på timeplanen i MineStudier, da forelesningstidspunktet på torsdag muligens (men sannsynligvis ikke) kan bli endret.

Apr. 15, 2015 1:02 PM

Se timeplanen.

Mar. 2, 2015 4:04 PM

9.mars: I stedet for Jacobsson & Bergek (2004) skal dere lese Bergek et al (2008). Geel & Schot blir stående, men Markard & Truffer (200) blir flytter fra "required reading" til "optional reading".

16. og 19. mars: Ville & Wicken er fjernet. Tre nye artikler er lag til: Andersen et al (forthcoming), Karnøe & Garud (2012) og Sæther et al. Resten blir stående.

Alle endringer er nå synlige i pensumlista og timeplanen. Dere finner Andersen et al på Fronter.

 

 

Feb. 25, 2015 2:44 PM