Teaching - time and place

Research and Design Seminar

Studenter tatt opp på henholdsvis TIK-programmet og ESST-programmet følger ulike kurs. Eksamenstidspunktet er også ulik med hensyn til program.

Detaljert informasjon om tid og sted for undervisning, samt tidspunkt for eksamen, legges ut på semestersiden. Så fremt annet ikke fremgår av planen, foregår undervisningen på rom 529.

  • ( 25 January to 6 July)

Seminars

Design Seminar for ESST-students

Ivar Jarle Hildrum

Design Seminar for TIK-students

Antall ganger og hvilke dager det blir, blir avtalt på første seminar.

Ivar Jarle Hildrum

Published Dec. 14, 2009 12:00 PM - Last modified Jan. 20, 2010 6:00 PM